Keuze van de site

Foto tuin en kasteeltjeEr werd gekozen om het beeld in te planten in de tuin van het Kasteeltje nabij het station van Denderleeuw.

Het station van Denderleeuw is door zijn centrale ligging één van de belangrijkste spoorwegknooppunten van Vlaanderen en krijgt dagelijks meer dan 20.000 pendelaars te verwerken. Het nabijgelegen Kasteeltje en bijhorende koetshuis is sinds 1995 in bezit van het gemeentebestuur van Denderleeuw en huisvest tal van gemeentelijke diensten zoals ondermeer de jeugddienst, cultuurdienst en sociale dienst.

De aankoop was, naast de heraanleg van het stationsplein, een belangrijke stimulans tot herwaardering van de verloederde stationsbuurt. Er kan met recht gesteld worden dat het Kasteeltje samen met het koetshuis momenteel hét kloppende hart vormt van het culturele en verenigingsleven in Denderleeuw. Tal van verenigingen maken dankbaar gebruik van de binneninfrastructuur voor de inrichting van culturele- en andere evenementen, ook de heraangelegde kasteeltuin leent zich uitstekend voor de organisatie van buitenevementen.

Foto tuinDeze kasteeltuin herbergt de typische kenmerken die zo eigen zijn voor kasteeltuinen en parken uit het begin van de 20e eeuw. Het gemeentebestuur wou vermijden dat deze waardevolle groenzone ten prooi zou vallen aan projectontwikkelaars en opgeofferd zou worden aan nieuwbouw of verkavelingen. Er werd daarom besloten om, naast het Kasteeltje, ook de volledige omliggende tuin aan te kopen en geheel te renoveren.

De thematiek van het beeld ‘her-steller’ sluit rechtstreeks aan met het uitgangsconcept dat bij de renovatie van de tuin werd gehandhaafd. Bij de heraanleg werd er naar gestreefd om de tuin met het oorspronkelijke waardevolle bomenbestand, aangeplant in 1907, zo veel mogelijk te bewaren in zijn originele toestand. Dit betekende echter niet dat de inbreng van eigentijdse elementen werd geweerd. Waar nodig werden beschadigde of zieke bomen vervangen door weloverwogen nieuwe aanplantingen.

Een discreet aangelegd wandelpad laat de bezoeker kennismaken met dit groen stukje oase in hartje Denderleeuw. In haar milieubeleid heeft het gemeentebestuur steeds prioriteit gegeven aan het behoud van waardevolle bomen en landschapselementen, niet alleen in Denderleeuw, maar zeker ook in de stationsomgeving.

Foto tuinHet gemeentebestuur heeft in haar beleid en in haar communicatie naar de burger toe steeds een voorbeeldfunctie vervuld door haar inwoners duidelijk te maken dat het behoud van het bomenbestand en waardering voor de natuur in een verstedelijkte omgeving een absolute noodzaak is. Het signaal dat naar de burger wordt gegeven is dat bomen respect verdienen en niet zonder mededogen zomaar kunnen omgehakt worden. Het gemeentebestuur vreesde dat de bomen in de kasteeltuin dit lot zouden ondergaan, maar slaagde erin het gevoel van onmacht en frustratie om te buigen naar een sentiment van herstel en heropbouw.

Vandaag valt duidelijk te merken dat het renovatieproject van het Kasteeltje en de omgevingswerken als hefboom hebben gewerkt voor de opwaardering en het herstel van de stationsbuurt. In de directe omgeving werden niet alleen tal van nieuwe projecten opgestart, ook de teloorgang en verloedering van de buurt werd een halt toegeroepen. De site ontbeert echter nog een krachtig symbool dat deze heropleving en het verlangen naar herstel karakteriseert.

Het beeld ‘her-steller’ van Stefaan van Biesen kan perfect het symbool zijn voor enerzijds alles wat in Denderleeuw verdwenen is, maar anderzijds ook voor het verlangen naar herstel en wederopbouw.