Over 'Het Kasteeltje'

Het Kasteeltje (nu)Dit charmante gebouwtje aan het station van Denderleeuw is een van de zeldzame overgebleven voorbeelden van de neo-classicistische bouwstijl uit het eind van de 19de eeuw.

Het Kasteeltje was gedurende bijna een eeuw in privaat bezit, tot de familie Van Roy het Kasteeltje in 1995 te koop aanboden aan het gemeentebestuur.

Om te voorkomen dat het gebouw zou opgeofferd worden aan nieuwbouw en verkaveling, of volledig ten onder zou gaan aan verval, besloot het bestuur om het pand met het aanpalende koetshuis en de omliggende tuin aan te kopen. Naast de heraanleg van het stationsplein, was de aankoop en renovatie van ’t Kasteeltje een belangrijke stimulans tot de herwaardering van de verloederde stationsbuurt.

Het gebouw werd volledig gerenoveerd en biedt sindsdien onderdak aan tal van gemeentelijke diensten zoals de jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst en sociale dienst. Ook maken tal van verenigingen dankbaar gebruik van de binneninfrastructuur voor de organisatie van culturele en andere evenementen. De heraangelegde kasteeltuin leent zich eveneens uitstekend voor de organisatie van buitenevementen. Er kan dan ook met recht gesteld worden dat het Kasteeltje samen met het koetshuis momenteel hét kloppende hart vormt van het culturele en verenigingsleven in Denderleeuw.

Het Kasteeltje (vroeger)De kasteeltuin uit 1906 werd destijds hoofdzakelijk opgevat als een sier- en lusttuin. Bij de aanplanting werd dan ook vooral gebruik gemaakt van de boomsoorten en plantensoorten die zo kenmerkend zijn voor de parken en kasteeltuinen uit het begin van de 20e eeuw. Zo kan je er onder meer een mammoetboom, Chinese tempelboom, beuk en paardekastanje zien, maar ook hulst, rododendron en hortensia.
Bij de heraanleg ervan werd er naar gestreefd om dit groene kader zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand te bewaren. Niettemin werd ook de inbreng van hedendaagse accenten niet geschuwd. Waar nodig werden beschadigde of zieke bomen vervangen door weloverwogen nieuwe aanplantingen. Een discreet aangelegd wandelpad en tal van zithoekjes laat de bezoeker kennismaken met dit groen stukje oase in hartje Denderleeuw.